Golden Lake B7 Giảng Võ

Trải nghiệm tiện ích đẳng cấp tại dự án Hòa Bình Green Giảng Võ

  • Ngày đăng: 13/03/2019

Hòa Bình Green Giảng Võ là siêu dự án cuối cùng còn sót lại tại trung tâm Ba Đình. Dự...